Kristinas guidningar

Skräddarsydda guidningar efter önskemål

Kyrkbyn Rogslösa, från fattigstuga till järnvägen

Rogslösa dörr
Upplev en kulturhistorisk ortsvandring med Vadstenaguide Kristina Tengvall som är klädd som piga. Ni möter henne vid kyrkogården. Hon berättar hur byn växt fram från Folkskolans införande, tågrälsens ankommande, fram till idag – hur levnadsvillkoren förändrats.

Pris är 100:- (50:- barn 8-15 år, 250:- familj) kontantbetalning. Samling vid norra parkeringen av Rogslösa kyrka i Östgöta Dal, Vadstena kommun.

Den gestaltade guidningen som Kristina Tengvall gör beräknas ta ca 60 minuter.

Om ni anmäler intresse inför en gruppguidning i Rogslösa bjuder Kristina på Kaffe/Te/Saft och bullar.


Borghamns hamn

Kulturhistorisk guidning i Borghamns äldsta del

Vadstena guide Kristina Tengvall berättar om Sten födde Borghamn.Nedanför fornborgen på Omberg pågår kalkbrytning sedan 1100-talet så mycket sten har levererats till kända byggnader i Sverige. Leveranser till bygget av Göta Kanal och Karlsborgs fästning var anledningen till att hamnen och dess byggnader anlades. Inspiration till guidningen är Gunnar Storms bok ”Sten födde Borghamn”, ortsbors berättelser och Göte Lundin som skrivit mycket genom Östgöta Dals Hembygdsförening.

sten födde BorghamnPris för guidning är 100:- (50:- barn 8-15 år, 250:- familj) kontantbetalning.

Den gestaltade guidningen som Kristina Tengvall gör beräknas ta ca 60 minuter.


Vadstena sjukvårdshistoria

Guidning - Att tillse de olyckligeVadstenaguide Kristina Tengvall möter er gestaltad som hospitalets föreståndarinna Hedvig Svanbeck. Få en glimt av hur det var att arbeta och vara patient på Wadstena hospital. Avdelningen där bättre bemedlade män vårdades är nu Dahlströmska gården.

Pris för guidning är 100:- (50:- barn 8-15 år, 250:- familj) kontantbetalning.

Den gestaltade guidningen som Kristina Tengvall gör beräknas ta ca 60 minuter.


Glöm inte att uppleva guidningar på Vadstena Slott och Vadstena Guideförening erbjuder så klart mycket mer!!! Ni kan läsa mer om utbudet på deras hemsidor eller www.visitostergotland.se.